Dlaczego warto się szczepić

Szczepienia ochronne są najlepszym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym w podróży. Jest to bardzo skuteczna i zarazem bezpieczna forma profilaktyki wykorzystująca zdolności obronne organizmu.

Planując egzotyczną podróż należy pamiętać, iż szczepienia obowiązkowe mają na celu przede wszystkim ochronę mieszkańców danego kraju przed epidemiami, natomiast zdrowie indywidualnego turysty chronią przede wszystkim szczepienia zalecane.

Obecnie jedynym szczepieniem  obowiązkowym, na podstawie Międzynarodowych Przepisów  Zdrowotnych, jest szczepienie przeciwko żółtej gorączce(żółtej febrze). Jest ono wymagane przy wjeździe do części krajów tropikalnych Afryki Środkowej i  Ameryki Południowej. Potwierdzeniem przeprowadzenia szczepień obowiązkowych jest wpis do Międzynarodowej Książeczki Szczepień. Brak takiego dowodu szczepienia, w krajach objętych tym wymogiem może skutkować odmową  pozwolenia na wjazd do danego kraju, przymusowym szczepieniem na granicy lub kwarantanną na własny koszt.

Zakres szczepień przed planowaną podróżą powinien  zostać  ustalony  podczas specjalistycznej konsultacji lekarskiej.

Rezygnacja ze szczepień zalecanych przed podróżą może zaowocować  koniecznością leczenia się w złych warunkach, przerwaniem podróży ze względów zdrowotnych, dodatkowymi i wysokimi kosztami przyśpieszonego powrotu do kraju, długotrwałą terapią, a nawet trwałymi powikłaniami.

 

dlaczego warto się szczepić
Szczepienia ochronne są najlepszym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym w podróży. Jest to bardzo skuteczna i zarazem bezpieczna forma profilaktyki...
aktualne szczepienia
Realizujemy wszystkie dostępne szczepienia, również te związanie z wyjazdem do krajów tropikalnych. Szczepionki dostępne są w gabinecie. Każde szczepienie poprzedzone jest kwalifikacją lekarska.
porady dla podróżujacych
W zależności od ogólnego stanu Twojego zdrowia, podróż do krajów rozwijających się może być dla Ciebie bardziej lub mniej ryzykowna. ...