Informacje o gabinecie

Gabinet Szczepień powstał w 1998 roku jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Od tego czasu głównym  zakresem  działalności jest realizacja szczepień zalecanych w Programie Szczepień Ochronnych.

Gabinet Szczepień początkowo miał siedzibę w Koninie przy ul.  11 Listopada 9, a od 2002 roku znajduje się budynku przy ul. Kolejowej 11. W lipcu 2011 roku Gabinet Szczepień zmienił formę  działalności i został wpisany do rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą pod  nr 000000025881. Od 1 maja 2021 roku Gabinet Szczepień zmienił siedzibę i funkcjonuje przy ul. Łężyńskiej 2 w Koninie.

Gabinet realizuje wszystkie szczepienia zalecane i obowiązkowe dla osób podróżujących.

Zakres wykonywanych szczepień przeciwko:

 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, B (szczepionki  monowalentne) lub A i B (szczepionka skojarzona),
 • durowi brzusznemu,
 • cholerze,
 • żółtej gorączce,
 • tężcowi,
 • tężcowi i błonicy,
 • tężcowi, błonicy,  krztuścowi  oraz polio,
 • zakażeniom HPV(szczepionka 4-walentna, 9-walentna),
 • odrze, śwince i różyczce,
 • grypie,
 • kleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych,
 • zakażeniom meningokokowym A+C,B, C,  A+C+W-135+Y
 • zakażeniom pneumokokowym,
 • wściekliźnie,
 • japońskiemu zapaleniu mózgu,
 • ospie wietrznej.

Kadra Gabinetu Szczepień:

Lek. med. Paweł Adamczyk
Pediatra

dlaczego warto się szczepić
Szczepienia ochronne są najlepszym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym w podróży. Jest to bardzo skuteczna i zarazem bezpieczna forma profilaktyki...
aktualne szczepienia
Realizujemy wszystkie dostępne szczepienia, również te związanie z wyjazdem do krajów tropikalnych. Szczepionki dostępne są w gabinecie. Każde szczepienie poprzedzone jest kwalifikacją lekarska.
porady dla podróżujacych
W zależności od ogólnego stanu Twojego zdrowia, podróż do krajów rozwijających się może być dla Ciebie bardziej lub mniej ryzykowna. ...